//////Polecane

Dla wielu ludzi oszczędność jest cnotą. Jednakże w skali całej gospodarki, w ramach keynesowskiego modelu makroekonomii, oszczędzanie może wywołać niekorzystny krótkookresowy wpływ na dochód i zatrudnienie. Załóżmy, że gospodarka jest zrównoważona na poziomie dochodu narodowego Y2 i stopy bezrobocia Ut .Całkowite wydatki wynoszą Cx + J- wykres (a) – a oszczędności wynoszą S,-    wykres (b). Załóżmy teraz, że ludzie stają się bardziej oszczędni. Przewidując wystąpienie recesji, decydują się odłożyć – zaoszczędzić – większą część dochodu. Krzywa oszczędności przesuwa się w górę do S2, odzwierciedlając większe oszczędności przy każdym poziomie dochodu. Poziom planowanych oszczędności przewyższa teraz planowane inwestycje (/t na wykresie (b)).

Leave a Reply
Katalogi