//////Polecane

Ponadto, przy nowym poziomie zrównoważenia dochodu narodowego, ludzie nie mogą   oszczędzić więcej niż mogli poprzednio, przy początkowym poziomie dochodu Yj. Ten  odwrotny skutek dążenia do zabezpieczenia się przed skutkami recesji określany jest   mianem paradoksu oszczędności; Według paradoksu oszczędności, jeśli ludzie dążą do zwiększenia oszczędności przy każdym poziomie dochodu, w ostatecznym rachunku wywoła to obniżkę sumy zarobków i nie wyższy (a być może niższy) ogólny poziom   oszczędności w porównaniu z sytuacją wyjściową. Z tego powodu ekonomiści szkoły    keynesowskiej dowodzą, że wysiłek oszczędzania może wywołać antyprodukcyjne skutki, przynajmniej w krótkim okresie.Poprzedni rozdział pokazał, jak w keynesowskim modelu gospodarki w skali makro, zmiany popytu na dobra i usługi mogą wpływać mnożnikowo na dochód narodowy i zatrudnienie.

Leave a Reply
Katalogi