//////Polecane

Dzisiaj prawdziwie interesującą pracę mają dziennikarze działów biznesowych i gospodarczych, czyli tych miejsc, które w gazecie czy telewizji dotychczas stanowiły zawartość drugoplanową. Niejednokrotnie w wyniku licznych badań widowni i jej preferencji stacje postanowiły zredukować informacje ekonomiczne do minimum a język tychże informacji już puszczanych był tak banalizowany, że w istocie trudno było mówić o czytelnym newsie ekonomicznym. Coraz częściej więc spychano zawartość finansową do zupełnie osobnych bloków programowych, które często emitowane były w najmniej ciekawym wczesno popołudniowym paśmie programowym. Dzisiaj media absolutnie nie byłyby w stanie sprzedawać nakładu ani przyciągać uwagi widzów bez zaprezentowania im kluczowych ekonomicznych informacji i prognoz na przyszłość. Nawet obywatele krajów mających dobre perspektywy rozwojowe obawiają się o swoją przyszłość. Nasłuchują więc każdej plotki z życia wielkich korporacji, śledzą zmieniające się kursy walut i starają się być na bieżąco.

Leave a Reply
Katalogi